Villkor och förhållanden

Vi tillhandahåller tjänster till dig med förbehåll för de meddelanden, villkor och villkor som anges i detta avtal. Dessutom följer du de regler, riktlinjer, policyer, villkor och villkor som gäller för sådana tjänster innan du använder dem. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna webbplats och dessa användarvillkor när som helst.

Innan du fortsätter läser du det här avtalet, eftersom du får tillgång till, surfar eller på annat sätt använder sajten för att du godkänner alla villkoren i denna överenskommelse.

Du får inte ladda upp, distribuera eller på annat sätt publicera via denna webbplats något innehåll, information eller annat material som (a) innehåller några buggar, virus, maskar, fälldörrar, trojanska hästar eller annan skadlig kod eller egenskaper (b) är kränkande, hotfull, förolämpande, obscent, oanständig, pornografisk, diskriminerande eller kan ge upphov till något civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar enligt amerikanska lagar eller lagar i något annat land som kan gälla eller (c) kränker eller kränker upphovsrätten, patent, varumärken, servicemärken, affärshemligheter eller annan proprietär rättighet för någon person. beardstore.se kan ge dig ett kontoidentifiering och lösenord för att du ska kunna komma åt och använda vissa delar av denna webbplats. Varje gång du använder ett lösenord eller en identifikation anses du vara behörig att komma åt och använda sajten på ett sätt som överensstämmer med villkoren i detta avtal och beardstore.se har ingen skyldighet att undersöka källan till sådan tillgång eller användning av sajten.

Genom att acceptera dessa användarvillkor genom din användning av sajten bekräftar du att du är 18 år eller äldre. Om du är under 18 år, använd endast denna webbplats under överinseende av en förälder eller vårdnadshavare. Med förbehåll för villkoren i detta avtal ger du härmed en begränsad, återkallelig, icke överlåtbar och icke-exklusiv licens för att komma åt och använda webbplatsen genom att bara visa den i din webbläsare för att handla och inte för någon kommersiell användning eller användning på uppdrag av tredje part, med undantag för vad som uttryckligen är tillåten av beardstore.se i förväg. Eventuella brott mot detta avtal ska resultera i omedelbar återkallelse av licens som beviljats ​​i denna paragraf utan föregående meddelande.

Om inget annat uttryckligen tillåts av vårt företag, ska alla material, inklusive bilder, text, illustrationer, mönster, ikoner, fotografier, program, musikklipp eller nedladdningar, videoklipp och skriftliga och andra material som ingår i denna webbplats (gemensamt ” Innehåll ”) är endast avsedda för personlig, icke-kommersiell användning. Du får inte göra någon kommersiell användning av någon av de uppgifter som tillhandahålls på sajten eller göra någon användning av sajten till förmån för en annan verksamhet. Vi förbehåller oss rätten att vägra service, avsluta konton och / eller avbryta order efter eget gottfinnande, inklusive, utan begränsning, om vi anser att kundbeteende bryter mot gällande lagar eller är skadligt för våra intressen. Du får inte reproducera, distribuera, visa, sälja, hyra, överföra, skapa avledande verk från, översätta, modifiera, omvandla, demontera, dekompilera eller på annat sätt utnyttja denna webbplats eller någon del av den, såvida inte vårt företag skriftligen tillåter det.

Du är ensam ansvarig för all tillgång till och användning av den här webbplatsen av alla som använder lösenordet och identifieringen som ursprungligen tilldelats dig, oavsett om sådan åtkomst till och användning av denna webbplats faktiskt är auktoriserad av dig, inklusive, men inte begränsat, all kommunikation och överföringar och alla skyldigheter (inklusive utan begränsning finansiella åtaganden) som uppkommit genom sådan tillgång eller användning. Du är ensam ansvarig för att skydda säkerheten och konfidentialiteten för lösenordet och identifieringen som tilldelats dig. Du ska omedelbart underrätta beardstore.se om obehörig användning av ditt lösenord eller identifiering eller annat brott mot eller hotat brott mot webbplatsens säkerhet.